MC Favourite – November 15th, 2012

//Pre-Wedding


What’s on your mind?

Makeup: MC Bridal Makeup
Location: Seoul, Korea


Read more

MC Favourite – November 14th, 2012

//Pre-Wedding


What’s on your mind?
Makeup: MC Bridal Makeup
Location: London, UK


Read more

Elaine & Michael Pre-Wedding Behind-The-Scenes

//Pre-Wedding, BTS Video


What’s on your mind?

今日係 Elaine & Michael 結婚嘅大日子,我同 MC 一大清早就去到為一對新人化妝和拍攝,忙碌了一天,卻又高興了一整天!
我好開心,因為為 Elaine 化妝整頭,幫她披上頭紗的一刻,有睇住好姐妹出嫁的感覺…
MC 好開心,因為看到在現場每位賓客都有翻看我們在上海影 Pre-Wedding 時的相部,聽到句句讚好聲,其實真係會喜上眉梢…

今日完成工作後,我同 MC 不約而同地一齊提起好多當日我地係上海拍攝時的趣事!其實一段 Behind-the-Scenes video 唔單只係一對新人的回憶,更是我和 MC 每個旅程的回憶錄,每次再重溫,每次總會微笑!

Jocelyn


Read more

MC Favourite – November 8th, 2012

//Pre-Wedding


What’s on your mind?
Makeup: MC Bridal Makeup
Location: London, UK


Read more

MC Favourite – October 30th, 2012

//Pre-Wedding


What’s on your mind?


Makeup: MC Bridal Makeup
Location: Edinburgh, City of Edinburgh, UK


Read more

MC Favourite – October 22nd, 2012

//Pre-Wedding


What’s on your mind?Makeup: MC Bridal Makeup
Location: London, UK


Read more